รายวิชาที่มีอยู่

บุคคล

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ทัศยา สันโดษ
  • อาจารย์: กัลปังหา เฟอร์เรีย
  • อาจารย์: การะเกต แต้ชูวงศ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ปัณณวิชญ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์

ทะเบียน

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: จารุวรรณ แทนกุดเรือ

การตลาดและการขาย

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: เกษศินี ศรีจันทร์

คลังสินค้า

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ชนะชาติ บุญหล้า

อะไหล่และศูนย์บริการ

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: สายัน นิชชัยสงค์
  • อาจารย์: สนธยา ปัญหา

สินเชื่อและการเงิน

ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: นันทิดา เมฆเกลื่อน