ตรวจสอบผ่านเกณฑ์

Notice: Undefined index: MoodleSession in C:\xampp\htdocs\moodle2\ehong_user_2\check_control.php on line 38