รายวิชาที่มีอยู่

  บุคคล

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ทัศยา สันโดษ
  • อาจารย์: การะเกต แต้ชูวงศ์
  • อาจารย์: การะเกต แต้ชูวงศ์

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ปัณณวิชญ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์

  ทะเบียน

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: จารุวรรณ แทนกุดเรือ

  การตลาดและการขาย

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: เกษศินี ศรีจันทร์

  คลังสินค้า

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ชนะชาติ บุญหล้า

  อะไหล่และศูนย์บริการ

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: สายัน นิชชัยสงค์
  • อาจารย์: สนธยา ปัญหา

  สินเชื่อและการเงิน

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: นันทิดา เมฆเกลื่อน

  การบริหารและการจัดการ

  ประเภท: ทั่วไป
  • อาจารย์: ทายาท ยันต์โกเศศ
  • อาจารย์: สุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ


  ประเภทของรายวิชา