รายวิชาที่มีอยู่

บุคคล

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: ทัศยา สันโดษ
 • อาจารย์: การะเกต แต้ชูวงศ์
 • อาจารย์: การะเกต แต้ชูวงศ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: ปัณณวิชญ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์

ทะเบียน

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: จารุวรรณ แทนกุดเรือ

การตลาดและการขาย

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: เกษศินี ศรีจันทร์

คลังสินค้า

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: ชนะชาติ บุญหล้า

อะไหล่และศูนย์บริการ

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: สายัน นิชชัยสงค์
 • อาจารย์: สนธยา ปัญหา

สินเชื่อและการเงิน

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: นันทิดา เมฆเกลื่อน

การบริหารและการจัดการ

ประเภท: ทั่วไป
 • อาจารย์: ทายาท ยันต์โกเศศ
 • อาจารย์: สุรณัฐ ลิ้มสุวรรณ


ประเภทของรายวิชา